KYDP  
KYDP on Facebook KYDP Channel on YouTube
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
APLIKO


Shpallje për aplikim për punë praktike


Projekti për Zhvillimin Rinisë në Kosovë në kuadër të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit gjegjësisht Departamenti i Rinisë do të mbështes të rinjët për punë praktike nga e gjithë Kosova.

Projekti financohet nga Banka Botërore dhe ka për qellim krijimin e mundësive për të rinjët për t’i zbatuar aftësitë e tyre në një mjedis të vërtetë të punës dhe mbulimin e shpenzimeve bazike përderisa të rinjët fitojnë përvojë pune në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.

Në këtë projekt do të përfshihen të rinjtë nga mosha 18 – 35 vjeç, të cilët do të mund të aplikojnë për punë praktike në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Inkurajohen që të aplikojnë femrat, të rinjtë me aftësi të kufizuara, të rinjët nga komunitetet minoritare, të rinjtë nga viset rurale dhe grupe tjera të margjinalizuara.

Projekti  implementohet nga OJQ “KS-Kosova”.

Afati i fundit për aplikim është 15 nëntori 2012.

Ju mund të aplikoni duke i dërguar dokumentet e kompletuara nëpërmes postës elektronike: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ose në kopje fizike në zyrat e KS-Kosova, në adresën: Republika e Kosovës. Kërkesat për informata shtesë lidhur me kriteret dhe metodat e aplikimit mund të i dërgoni vetëm nëpërmes postës elektronike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.